Mix Tank

  • Mix Tank

    Mix Tank

    JINGYE Mixing Tank არის კონტეინერი მასალების შენახვისა და შერევისთვის. ინდუსტრიის მკაცრი სტანდარტების შესაბამისად დამზადებულმა JINGYE Mixing Tank- მა შექმნა ღირებულება ჩვენს მომხმარებელთათვის.